ICOU Logo     in cooperation with   Job Mentors Homepage
PhD Programs in Albania

Academic Jobs in Albania Degrees, Courses, Programs in Albania Bachelors Degrees in Albania Masters Degrees in Albania Diplomas in Albania PhD Programs in Albania Scholarships in Albania Associate Programs in Albania Certificate Programs in Albania Undergraduate Programs in Albania Graduate Programs in Albania Postgraduate Programs in Albania Majors in Albania Minors in Albania Research Degrees in Albania
Academic Institutions in Albania Universities in Albania Institutes in Albania Colleges in Albania Academies in Albania Polytechnics in Albania Departments in Albania Faculties in Albania Chairs in Albania Organizations in Albania Associations in Albania Centres in Albania Medical Centres in Albania Foundations in Albania Networks in Albania

Keywords:
Type:
Discipline:
Country:
 
12013-05-15
Agriculture and Environment (PhD)
Tirana, Albania
22013-05-12
communication sciences (PhD)
Tirana, Albania
32013-05-15
Doctorate Program in Economic Sciences / “Doctor (Ph.D) in Economic Sciences
Durres, Albania
42013-05-12
Doctorate Schools (except FM&PhE)
Tirana, Albania
52013-05-15
Doktoraturë në “Studime të thelluara të aspekteve epidemiologjike, diagnostike dhe terapeutike të sëmundjeve infektive emergjente dhe ri-emergjente në Shqipëri” (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
62013-05-15
Doktoraturë në “Studime të thelluara të aspekteve epidemiologjike, diagnostike dhe terapeutike të sëmundjeve të lëkurës” (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
72013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Anatomi Patologjike dhe Mjekësi Ligjore (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
82013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Kardiologji (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
92013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Kërkime në Otorinolaringologji (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
102013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Kirurgji të përgjithshme dhe nën-specialitete (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
112013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Klasifikimi i retinopatisë diabetike, incidenca, trajtimi bashkohor, fotokoagulacionin panretinale, terapia intravitreale dhe kirurgjia vitreorientale (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
122013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Kompetenca specifike në Imunollogji, Alergollogji dhe sëmundje infektive në pediatri (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
132013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Korelacione morfo-klinike të ndërtuara mbi bazën e koncepteve bashkëkohore të zhvillimit të Mjekësisë (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
142013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Letërsi botërore (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
152013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Mekanizmat pathologjike, diagnoza dhe trajtimi i endometriozës (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
162013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Multislice CT- arritje aktuale krahasuar me procedura të tjera diagnostike (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
172013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit në Filozofi (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
182013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit në Mjekësi Laboratorike (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
192013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit në Pedagogji (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
202013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit në Psikologji (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
212013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit në Punë Sociale (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
222013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit në Sociologji (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
232013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Neuroshkenca në dekadën 2001-2010 (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
242013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Sëmundje të brendshme (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
252013-05-15
Doktoraturë në programin e studimit Shëndet Publik (Shkollat e doktoraturës)
Tirana, Albania
Find schools