News Message / Event
1 'Innovar és posar en el centre a les persones' - [Wed 25 Mar 2015 20:00:00 +0100 ] Les condicions de vida, la seguretat personal o l'envelliment actiu, són alguns dels aspectes que abordarà l'Informe sobre la vellesa a Lleida en el qual treballa l'Observatori Social de la Càtedra d'Innovació Social de la Universitat de Lleida. L'estudi, que estarà enllestit la propera tardor, es basa en la informació extreta de les enquestes realitzades a 700 persones majors de 65 anys de tota la demarcació, així com en les conclusions dels més de 40 grups de discussió duts ...
(This link leads to the external institution page)

Universitat de Lleida Spain Lleida 2015-06-28
A selection of job offers in Science, Research, Academics or Administrative
IndJobtitleAcademic InstitutionCountryCityDate
 
1No further academic job vacancies found.