News Message / Event
1 'La planificació urbanística a Catalunya no té en compte les riuades històriques' - [Fri 21 Jun 2013 10:04:00 +0100 ] 'Malauradament, ara com ara, ni a Tàrrega, ni enlloc a Catalunya, la valuosa informació continguda a les riuades històriques de gran magnitud (com la de Santa Tecla, al 1874) no es té en compte a l’hora de calcular el risc d’inundació, una dada clau en el disseny de plans urbanístics i de salvament i emergència'. Així ho afirma un estudi del grup de recerca en riuades històriques Prediflood, liderat pel professor de la UdL, Josep Carles Balasch, i integrat ...
(This link leads to the external institution page)

Universitat de Lleida Spain Lleida 2015-06-28
A selection of job offers in Science, Research, Academics or Administrative
IndJobtitleAcademic InstitutionCountryCityDate
 
1No further academic job vacancies found.